Skupnost LanguageTool beta

Breton Catalan Dutch English Esperanto French German Polish Portuguese Spanish

<< Pregled preverjanj Wikipedije

Zadetki pravil LanguageTool (3468)

LanguageTool uporabljamo na podatkih virov Wikipedia in Tatoeba, da preverjamo, katera pravila delujejo dobro in katera potrebujejo več dela. Prosimo, da glasujete o rezultatih LanguageTool. Če gre za dejansko napako, ste vabljeni, da jo popravite v Wikipediji, upoštevajte pa, da besedilo morda ni posodobljeno in da je medtem napaka že odpravljena. Opomba: preverjamo le manjši del Wikipedije in Tatoeba


Zadetek
štiri Slog - številke
Nekatera realna števila imajo tudi končni desetiški zapis, v katerem so od nekega mesta naprej samo še ničle; ta niso enolično zapisljiva, ker je npr. 4,120000... Realno število - Preveri stran zdaj
Običajen zapis ima obliko 324,823211247..., pri čemer tri pike označujejo, da se zaporedje števk nadaljuje, ne glede na to, koliko števk zapišemo. Realno število - Preveri stran zdaj
V podredjih je pred 'da' vejica: , da! Napake pri postavljanju ločil
Ker pa lahko postope ponovimo, vidimo da med a in b leži neskončno realnih števil. Realno število - Preveri stran zdaj
Za vsaki dve različni realni števili a in b lahko rečemo, katero je manjše. Realno število - Preveri stran zdaj
Množico racionalnih števil označimo s Q ali . Racionalno število - Preveri stran zdaj
dve Slog - številke
Na primer 3 / 6 = 1 / 2 = 2 / 4. Najenostavnejša oblika je, ko a in b nimata skupnega delitelja. Racionalno število - Preveri stran zdaj
Na primer 3 / 6 = 1 / 2 = 2 / 4. Najenostavnejša oblika je, ko a in b nimata skupnega delitelja. Racionalno število - Preveri stran zdaj
Na primer 3 / 6 = 1 / 2 = 2 / 4. Najenostavnejša oblika je, ko a in b nimata skupnega delitelja. Racionalno število - Preveri stran zdaj
Na primer 3 / 6 = 1 / 2 = 2 / 4. Najenostavnejša oblika je, ko a in b nimata skupnega delitelja. Racionalno število - Preveri stran zdaj
Na primer 3 / 6 = 1 / 2 = 2 / 4. Najenostavnejša oblika je, ko a in b nimata skupnega delitelja. Racionalno število - Preveri stran zdaj

Zadnje preverjanje: 2014-04-02

Brez napak? Preveč lažnih opozoril? Pomagajte izboljšati LanguageTool!