La comunitat de LanguageTool

<< retorna a la llista de regles

Regla"avui per avui"

Descripció: avui per avui
Missatge: Expressió incorrecta.
Categoria: Expressions incorrectes
Frases incorrectes
que aquesta regla pot detectar:
  • avui per avui, encara no està arreglat
    Suggeriment de correcció: ara com ara, ara per ara, de moment
Frases correctes
per a comparar:
  • ara com ara, encara no està arreglat
Patró: Mostra l'XML · Mostra en l'editor de regles
Comprova el text següent només amb aquesta regla:

ID: AVUI_PER_AVUI [1]
Versió: 2.9-SNAPSHOT (2015-03-28 22:01)

LanguageTool logo Descarregueu LanguageTool per a revisar texts -
detectarà aquest error i molts altres