LanguageTool Community

<< wróć do listy reguł

Reguła "„domyśleć się” (domyślić się)"

Opis: „domyśleć się” (domyślić się)
Komunikat: Czasownik „domyśleć” oznacza „przemyśleć coś wyczerpująco”. W znaczeniu „odgadnąć”, „przewidzieć” używa się czasownika \1.
Kategoria: Błędy leksykalne
Niepoprawne zdania
wykrywane przez tę regułę:
  • Przemysław nie potrafił domyśleć się, że Ludwik zatruł kota Jarosława.
    Proponowana poprawka: domyślić
Poprawne zdania
do porównania:
  • Przemysław domyślał się, że Ludwik zatruł kota Jarosława.
Wzorzec: Pokaż XML · Pokaż w Edytorze reguł
Sprawdź następujący tekst tylko tą regułą:

Identyfikator: DOMYSLEC_SIE [1]
Wersja: 3.1-SNAPSHOT (2015-08-28 22:01)