Komunumo de Lingvoilo (LanguageTool)

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: 431 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Priskribo Ekzemplo Kategorio
matro → patrino Ŝia matro forpasis. Konfuzoj
multekara → multekosta Tiuj aŭtoj estas multekaraj. Konfuzoj
regardi kaj rigardi Ŝi regardis lin. Konfuzoj
eksplori kaj esplori Li eksploris la landon. Konfuzoj
enkontri kaj renkonti Mi enkontris lian fraton. Konfuzoj
versiono → versio La nova versiono tre bonas. Konfuzoj
naciono → nacio La interesoj de la naciono ofte kontraŭas tiujn de la individuoj. Konfuzoj
magika → magia Estis magika vespero. Konfuzoj
defekto → difekto Mi havas neniujn defektojn. Konfuzoj
eksterne → ekstere Li ludas eksterne. Konfuzoj
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-04 20:33:03 +0000)