LanguageTool community

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 34 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivning Exempel Kategori
Mellan syd till nord Mellan Stockholm till Skara finns inget intressant. Kontamination
I stor grad > i hög grad Affärens kunder är i stor grad nöjda med servicen. Kontamination
Framföra klagomål "mot" någon ej "över" Maria framförde sina klagomål över socialen. Kontamination
Ångra på att > Ångra att Hon ångrade på att hon suttit ensam hemma den fredagen. Kontamination
LanguageTool 6.1-SNAPSHOT (2023-03-25 21:33:02 +0000)