LanguageTool Community

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 50 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description Example Category
Paggamit ng blangko bago ang kuwit at bago/pagkatapos ng panaklong Typography
Paggamit ng dalawang magkasunod na tuldok o kuwit Punctuation
Walang kapares na mga panaklong, braket, panipi, at kaparehong simbolo Punctuation
Sinusuri na nagsisimula ang pangungusap sa malaking letra Kapitalisasiyon
Pag-uulit ng Whitespace (pangit na pag-format) Typography
Posibleng pagkakamali sa ispeling Posibleng Typo
Sound and Letter Change from 'd' to 'r' Baka ang tingin mo ay talo ka din. Alternation of D and R
daan (raan) Nasa apat na daan ang dumating. Alternation of D and R
Sound and Letter Change from 'r' to 'd' Baka ang tingin mo ay pangit rin ikaw. Alternation of D and R
raan (daan) Nasa tatlong raan ang dumating. Alternation of D and R
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-07-20 22:33:06 +0200)