LanguageTool Community

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: 50 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description Example Category
nag- (-um-) Ang dentista ay nagbunot ng ngipin. Affix Usage
Nag- (CL-um-) Nagbunot ng ngipin ang dentista. Affix Usage
adjective-c (adjective-c na) Baka ang tingin mo ay asul mata ang meron siya. Ligature Usage
adjective-n (adjective-ng) Siya ay isang madasalin bata. Ligature Usage
adjective-v (adjective-v-ng) Siya ay isang mababa bata. Ligature Usage
verb ng adverb (verb nang adverb) Kumain ng maayos. Ng and Nang
verb ng di adverb (verb nang di adverb) Kumain ng di gaanong maayos. Ng and Nang
verb ng 'di adverb (verb nang contdi adverb) Kumain ng 'di gaanong maayos. Ng and Nang
adjective-pl ako (adjective-pl kami) Magaganda ako. Adjective Plurality
adjective-pl akong (adjective-pl kaming) Magaganda akong bata. Adjective Plurality
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-06 20:33:02 +0000)