LanguageTool Community

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: 50 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description Example Category
ng ng (ng mga) Pinalakad ng ng abogado si Maria. Word Repetition
lagging (laging) Kapag lagging kapiling kita, sumasaya ako. False Friend
nagging (naging) Siya ay nagging aso. False Friend
cake (keyk) Kumain kami ng cake kagabi. Loan Words
score (iskor) Ano na ang score? Loan Words
liquid (likido) Bakit may liquid? Loan Words
jeep (dyip) Pumara ka ng jeep. Loan Words
research (riserts) Gumawa tayo ng research. Loan Words
raid (reyd) May nagraid daw dito kagabi? Loan Words
where (nasaan) Ano ba, where na kayo? Code-switching
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-06 20:33:02 +0000)