LanguageTool community

<< tillbaka till listan över regler

Regel "ad ..."

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description: ad ...
Message: Detta ord brukar sällan stå ensamt på svenska. Menade du ad hoc, ad acta eller ad notam?
Category: Ord som hör ihop (ID: CAT5)
Incorrect sentences
that this rule can detect:
  • ad foobar
    Correction suggestion: ad hoc, ad acta, ad notam
Correct sentences
for comparison:
  • ad acta
Pattern: Visa xml · Visa i regelredigeraren
Check the following text against just this rule:

ID: AD [1]
Version: 6.5-SNAPSHOT (2024-05-23 22:33:06 +0200)