LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "Mellemrum før komma og før/efter parenteser"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: Mellemrum før komma og før/efter parenteser
Kategori: Typografi (ID: TYPOGRAPHY)
Link: https://languagetool.org/insights/post/punctuation-guide/#what-are-parentheses
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
Mønster: [Java Regel] Sourcecode
Check the following text against just this rule:

ID: COMMA_PARENTHESIS_WHITESPACE
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-07-06 20:33:02 +0000)