LanguageTool Community

<< wróć do listy reguł

Reguła "„domyśleć się” (domyślić się)"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis: „domyśleć się” (domyślić się)
Komunikat: Czasownik „domyśleć” oznacza „przemyśleć coś wyczerpująco”. W znaczeniu „odgadnąć”, „przewidzieć” używa się czasownika \1.
Kategoria: Błędy leksykalne (ID: STYLE)
Niepoprawne zdania
wykrywane przez tę regułę:
  • Przemysław nie potrafił domyśleć się, że Ludwik zatruł kota Jarosława.
    Proponowana poprawka: domyślić
Poprawne zdania
do porównania:
  • Przemysław domyślał się, że Ludwik zatruł kota Jarosława.
Wzorzec: Pokaż XML · Pokaż w Edytorze reguł
Sprawdź następujący tekst tylko tą regułą:

Identyfikator: DOMYSLEC_SIE [1]
Wersja: 4.1-SNAPSHOT (2018-01-17 21:01)