LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "To på hinanden følgende punktummer eller kommaer"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: To på hinanden følgende punktummer eller kommaer
Kategori: Tegnsætning (ID: PUNCTUATION)
Link: https://languagetool.org/insights/post/punctuation-guide/#what-are-periods
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
Mønster: [Java Regel] Sourcecode
Check the following text against just this rule:

ID: DOUBLE_PUNCTUATION
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-07-06 20:33:02 +0000)