LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "Gentagende mellemrum (dårlig formatering)"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: Gentagende mellemrum (dårlig formatering)
Kategori: Typografi (ID: TYPOGRAPHY)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
Mønster: [Java Regel] Sourcecode
Check the following text against just this rule:

ID: WHITESPACE_RULE
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-07-06 20:33:02 +0000)