LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "(fejlbehæftet regel) Tillægsord ental ubestemt i forkert bøjningsform"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: (fejlbehæftet regel) Tillægsord ental ubestemt i forkert bøjningsform
By default, this rule is not active in LanguageTool
Meddelelse: Ved at der står "\1" skal tilægsord \2t være intetkøn
Kategori: Grammatik (ID: GRAMMAR)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Det er et oval køkkenbord.
    Korrektionsforslag: ovalt
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Det er et ret visende eksempel.
  • Et syndigt rod.
  • Tidligere var det syndigt at vise sine ankler.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: adj-ube-sin-utr-pos [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)