LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "af→ad"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: af→ad
Meddelelse: Han gik henad vejen.
Kategori: Mulige ordforveksling (ID: CAT2)
Link: https://wiki.documentfoundation.org/DA/LanguageTool/Regler#Ad_eller_af
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Du gik op af trappen.
    Korrektionsforslag: ad
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Du går ned ad trappen.
  • Han går hen ad vejen.
  • Hun bakkes op af sociologen.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: af_ad [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)