LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "bor↔bord"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: bor↔bord
Meddelelse: Et bord sidder man ved, et bor laver man huller med: \1.
Kategori: Mulige ordforveksling (ID: CAT2)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Jeg sætter haveboret ud.
    Korrektionsforslag: havebordet
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Eleven sidder ved skolebordet.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: bor_bord [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)