LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "extra->ekstra"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: extra->ekstra
Meddelelse: Extra er engelsk, på dansk staves det: ekstra.
Kategori: Mulige ordforveksling (ID: CAT2)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Kaptajnen gik extra meget ind for fiskeri.
    Korrektionsforslag: ekstra
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Han havde været ekstra meget om bord på skibet.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: ekstra [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)