LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "fuldtud→fuldt ud"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: fuldtud→fuldt ud
Meddelelse: Det skal skrives i to ord fuldt ud.
Kategori: Mulige ordforveksling (ID: CAT2)
Link: https://wiki.documentfoundation.org/DA/LanguageTool/Regler#Et_eller_flere_ord
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Han var fuldtud tilfreds.
    Korrektionsforslag: fuldt ud
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Han levede livet fuldt ud.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: fuldtud [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)