LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "gruppe→grube"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: gruppe→grube
Meddelelse: Mente du \1, altså en mine eller et hul i jorden?
Kategori: Mulige ordforveksling med sjældent ord (ID: CAT3)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Det var en sand guldgruppe.
    Korrektionsforslag: guldgrube
  • Faldgruppen var stor.
    Korrektionsforslag: Faldgruben
  • Der er mange faldgruper.
    Korrektionsforslag: faldgruber
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Der er mange faldgruber i det danske sprog.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: grube [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)