LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "heder→hedder"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: heder→hedder
Meddelelse: Mente du: hedder=navn eller heder=lyngarealer
Kategori: Mulige ordforveksling (ID: CAT2)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Peder heder Sørnsen til efternavn.
    Korrektionsforslag: hedder
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Peter hedder Sørnsen til efternavn.
  • Peters heder er vel plejet.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: heder_hedder [4]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)