LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "kunne↔kunde"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: kunne↔kunde
Meddelelse: Mente du: kunde=butikskunde eller kunne=kan
Kategori: Mulige ordforveksling (ID: CAT2)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • En kunne har altid ret!
    Korrektionsforslag: kunde
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Som kunde har du fri support.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: kunne_kunde [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)