LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "kunne↔kunde"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: kunne↔kunde
Meddelelse: Mente du: kunne=kan eller kunde=butikskunde
Kategori: Mulige ordforveksling (ID: CAT2)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Det kunde bageren ikke vide.
    Korrektionsforslag: kunne
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Der skulde rigtignok have været læst, men det kunne han jo ikke nu.
  • Hvordan bliver vi så kunde?
  • Hvordan bliver han kunde?
  • Hvordan bilver vi kunde?
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: kunne_kunde [4]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)