LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "lege←→leje"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: lege←→leje
Meddelelse: Man kan lege en leg og leje noget for penge.
Kategori: Mulige ordforveksling (ID: CAT2)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Vi kan leje en leg.
    Korrektionsforslag: lege
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Vi kan lege en leg.
  • Skal vi leje en bil?
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: leje_lege [2]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)