LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "ombord→om bord"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: ombord→om bord
Meddelelse: Det skal skrives i to ord om bord.
Kategori: Mulige ordforveksling (ID: CAT2)
Link: https://wiki.documentfoundation.org/DA/LanguageTool/Regler#Et_eller_flere_ord
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Kaptajnen gik ombord på skibet.
    Korrektionsforslag: om bord
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Han havde været om bord på skibet længe.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: ombord [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)