LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "skrællemand→skraldemand"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: skrællemand→skraldemand
Meddelelse: Mente du \1, altså en person der indsamler skrald?
Kategori: Mulige ordforveksling med sjældent ord (ID: CAT3)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
 • Han var skrællemand.
  Korrektionsforslag: skraldemand
 • Det var skrællemanden.
  Korrektionsforslag: skraldemanden
 • Alle skrældemændene samlede skrald.
  Korrektionsforslag: skraldemændene
 • De var skrældemænd.
  Korrektionsforslag: skraldemænd
 • Skrællemanden var hutig.
  Korrektionsforslag: Skraldemanden
Korrekte sætninger til sammenligning:
 • Der er brug for skraldemænd.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: skraldemand [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)