LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "Talord"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: Talord
Meddelelse: Talord over hundrede skrives i flere ord: \1.
Kategori: Diverse (ID: MISC)
Link: https://wiki.documentfoundation.org/DA/LanguageTool/Regler#Talord
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Der var tretusinde kanoer.
    Korrektionsforslag: tre tusinde
  • Der var femhundrede kanoer.
    Korrektionsforslag: fem hundrede
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Dette er en test.
  • Her er et tusinde.
  • Treoghalvtreds.
  • Trehundredeoghalvtreds fanges ikke her, men er forket stavet.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: talord [2]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)