LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "varetegn→vartegn"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: varetegn→vartegn
Meddelelse: Udtrykket skrives \1.
Kategori: Mulige ordforveksling med sjældent ord (ID: CAT3)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Tårnet var et varetegn for byen.
    Korrektionsforslag: vartegn
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Det er et vartegn for egnen.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: vartegn [1]
Version: 6.3-SNAPSHOT (2023-10-02 20:33:03 +0000)