LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "vel og mærke(t)→vel at mærke"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: vel og mærke(t)→vel at mærke
Meddelelse: Udtrykket skrives vel at mærke.
Kategori: Mulige ordforveksling med sjældent ord (ID: CAT3)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Det var vel og mærke ikke særlig godt.
    Korrektionsforslag: vel at mærke
  • Det var vel og mærket ikke særlig godt.
    Korrektionsforslag: vel at mærke
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Det kan vel at mærke ikke gå længere.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: vel_at_mærke [1]
Version: 6.4-SNAPSHOT (2024-02-25 16:45:50 +0000)