LanguageTool fællesskabet

<< returner til listen af regler

Regel "ynglings→yndlings[noget]"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Beskrivelse: ynglings→yndlings[noget]
Meddelelse: Udtrykket staves \1 .
Kategori: Mulige ordforveksling med sjældent ord (ID: CAT3)
Fejlagtige sætninger
som denne regel kan detektere:
  • Det var mit ynglingshold.
    Korrektionsforslag: yndlingshold
  • Grøn er ming ynglingsfarve.
    Korrektionsforslag: yndlingsfarve
Korrekte sætninger til sammenligning:
  • Min yndlingsfarve er grøn.
Mønster: Vis XML · Vis i regeleditor
Check the following text against just this rule:

ID: yndlings [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-08-11 20:33:03 +0000)