ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

LanguageTool is an Open Source proofreading tool. This website lists LanguageTool's error detection rules and supports you in writing new ones.

جستجوی قاعده‌ها

ابزار زبان دارای قواعدی است که می‌توانند خطاهای نوشتاری درون متن‌ها را تشخیص دهند. نگاهی به قواعد موجود برای همه زبان‌ها بیاندازید.

آنالیز متن

نمایش نحوهٔ عملکر ابزار زبان برای متوجه شدن علت عدم کار کردن یا تطبیق نیافتن قاعده‌ها

ویرایشگر قاعده

ویراستار دستور ما را برای ساخت دستورهای تشخیص خطای تازه امتحان کنید
LanguageTool 6.1-SNAPSHOT (2023-03-21 21:33:02 +0000)