LanguageTool komunita

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

LanguageTool is an Open Source proofreading tool. This website lists LanguageTool's error detection rules and supports you in writing new ones.

Prezerať pravidlá

Program LanguageTool na odhaľovanie chýb používa pravidlá. Každé pravidlo predstavuje možnú chybu v texte na kontrolu. Pozrite sa na všetky pravidlá vo všetkých jazykoch.

Analýza textu

Zobrazí ako LanguageTool analyzuje text, pre pochopenie, prečo sú pravidlá aplikované alebo neaplikované

Editor pravidiel

Vyskúšajte náš editor pravidiel na vytvorenie nového pravidla pre detekciu chyby
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-06-12 22:33:07 +0200)