ابزار زبان جامعه

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish Spanish (voseo)

Browse Rules: ۲۹۴ matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

توضیحات نمونه رده
چند املا برای یک کلمه که یکی از آنها اولویت بیشتری دارد متفرقه
نویسه‌های غیرفارسی زبان‌های خانواده عربی ڪادو نویسه‌های غیر استاندارد
نویسه‌های غیرفارسی زبان‌های خانواده عربی ېاور نویسه‌های غیر استاندارد
نویسه‌های غیرفارسی زبان‌های خانواده عربی ھارون نویسه‌های غیر استاندارد
نویسه‌های غیرفارسی زبان‌های خانواده عربی خانﮥ دوست نویسه‌های غیر استاندارد
سجاوندی‌ها و نشانه‌های لاتین چرا ? نویسه‌های غیر استاندارد
سجاوندی‌ها و نشانه‌های لاتین درست, ولی نویسه‌های غیر استاندارد
سجاوندی‌ها و نشانه‌های لاتین ۱۹.۷۵ نویسه‌های غیر استاندارد
سجاوندی‌ها و نشانه‌های لاتین ۱,۹۹۹ نویسه‌های غیر استاندارد
نباید: عبارت‌های «تا» و «الی» در یک جمله بیایند امروز تا الی فردا گرامر و جمله‌بندی
LanguageTool 5.9-SNAPSHOT (2022-07-04 20:33:03 +0000)