Comunidade LanguageTool

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 329 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Descrición Exemplo Categoría
Tipografia: Marca Rexistrada - ® Windows (R) Tipografía
Tipografia: Copyright - © Copyright (C) Joanna Bator, 2012 Tipografía
Posición dos símbolos de moeda: «100£» (£100) Debe 100£. Tipografía
Posición dos símbolos de moeda: «100£» (£100) Debe 100 £. Tipografía
Posición dos símbolos de moeda: «100£» (£100) Debe € 100. Tipografía
Símbolos monetarios: Sen espazo en branco: «$ 100» ($100) Débese $ 100. Tipografía
Símbolos monetarios: Con espazo en branco: «100,00€» (100,00 €) Débese 100€. Tipografía
Comiñas intelixentes (“”) Isto é unha ("proba"). Tipografía
Comiñas intelixentes (“”) Isto é unha proba ("proba") Tipografía
Comiñas intelixentes (“”) ``Proba”. Tipografía
LanguageTool 6.4-SNAPSHOT (2024-02-22 22:33:07 +0100)