Comunidade LanguageTool

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 329 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Descrición Exemplo Categoría
Concordancia de xénero: Xeral Os invasoras holandeses decidiron ir en dirección ao Río Grande do Norte… Gramática: Concordancia
Concordancia de xénero: Xeral Algúns frases ten erros gramaticais. Gramática: Concordancia
Concordancia de xénero: Xeral Unha boi está no prado. Gramática: Concordancia
Concordancia de xénero: Xeral Algunha boi está no prado. Gramática: Concordancia
Concordancia de xénero: Xeral Unhas bois están no prado. Gramática: Concordancia
Concordancia de xénero: Xeral Algunhas bois están no prado. Gramática: Concordancia
Concordancia de xénero: a + Masculino A boi está no prado. Gramática: Concordancia
Concordancia de xénero: a + palabra terminada en -a A dogma de quen sabe moito. Gramática: Concordancia
Erro de concordancia: SER + adxectivo + nome É necesario unha festa. Gramática: Concordancia
Erro de concordancia: SER + adxectivo + nome É necesaria un acordo. Gramática: Concordancia
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-06-22 22:33:07 +0200)