Comunidade LanguageTool

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 329 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Descrición Exemplo Categoría
Números: Formato (10 341 330) A poboación no ano 2020 era de 1034 133 habitantes. Tipografía
Números: Formato (10 341 330) A media exacta é de 17,10341 valores. Tipografía
Espazos: comiñas de peche “Bo día, Frank,”dixo Hal. Tipografía
Espazos en unidades de medida A temperatura é de 25°C. Tipografía
Espazos en unidades de medida O ángulo é de 25 ° Tipografía
Espazos en unidades de medida 45 ″ E Tipografía
Números: Unidades do Sistema Internacional: km2/km² g = 9,8 m/s2 Tipografía
Números: Unidades do Sistema Internacional: km2/km² ρ[H₂O]≈1,0 g/cm3. Tipografía
kW/h → kWh O aparello consume 5 kW/h. Tipografía
kW/h → kWh O aparello consume 5 KW.h. Tipografía
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-06-22 22:33:07 +0200)