Comunidade LanguageTool

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 329 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Descrición Exemplo Categoría
martín pescador (picapeixe) O martín pescador non é un paxaro fácil de fotografar. Léxico: Estranxeirismos
alomellor (se cadra) Alomellor non é importante. Léxico: Estranxeirismos
concellal, concexal (concelleiro) Mañá será oficial o seu cesamento no cargo de concellal. Léxico: Estranxeirismos
deterioro (deterioración) Denunciamos o deterioro da diversificación na oferta educativa. Léxico: Estranxeirismos
basura (lixo) Hoxe teño que sacar eu a basura. Léxico: Estranxeirismos
asignatura (materia, disciplina) Este ano teño só tres asignaturas. Léxico: Estranxeirismos
veleta (catavento) Ten unha veleta no pincho da casa. Léxico: Estranxeirismos
ventanilla (portelo) Abre a ventanilla do coche. Léxico: Estranxeirismos
botiquín (caixa de urxencias) Hai pílulas para a dor de cabeza no botiquín? Léxico: Estranxeirismos
aforo (capacidade) No concerto sobrepasouse o aforo do recinto. Léxico: Estranxeirismos
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-05-28 22:33:06 +0200)