Comunidade LanguageTool

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 329 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Descrición Exemplo Categoría
dacordo (de acordo) Dacordo con iso, será preciso aumentar as inversións. Ortografía
arreo Traballaron a reo no proxecto. Ortografía
Preposición (a, de, en, con) + artigo de topónimo Vai tódolos días de Vigo a A Ramallosa. Ortografía
Preposición (a, de, en, con) + artigo de topónimo Foi mercalo a O Carballiño. Ortografía
Preposición (a, de, en, con) + artigo de topónimo As praias de O Morrazo. Ortografía
acotío, decotío Viaxa a Alemaña a cotío por razóns de traballo. Ortografía
devagar, decote Foi andando de vagar pola braña. Ortografía
a modo, a penas (amodo, apenas) Vai a modo para non caer. Ortografía
éste, ésta (este, esta) Eles consideran que se lle das confianza á xente ésta responderá correctamente. Ortografía
Siglas: Plural Temos os DNIs caducados. Ortografía
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-04-17 22:33:07 +0200)