Comunidade LanguageTool

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 329 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Descrición Exemplo Categoría
-> (→) A <- B Tipografía
-> (→) A <=> B Tipografía
Formato de números: anos Naceu no ano 1.989. Tipografía
Formato de números: anos É decembro de 1.989. Tipografía
Formato de números: anos Estamos a 1.989 aC. Tipografía
Números: Evitar apóstrofo en decimais 9'5 Tipografía
Números: Retirar espazo en porcentaxes (3%) A taxa é de 23,5 %. Tipografía
Números: Acrecentar espazo en porcentaxes (3 %) A taxa é do 23,5%. Tipografía
Libreoffice: Sangría con espazos El saíu de casa. Tipografía
Guión e raia - Que é iso, mamá? Tipografía
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-06-12 22:33:07 +0200)