Comunidade LanguageTool

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 329 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Descrición Exemplo Categoría
Acentos soltos Non e´ común encontrar erros deste tipo. Tipografía
Tipografia: apóstrofo sen espazo Unha nova n' A Nosa Terra. Tipografía
Comiñas: Prioridade do tipo: «“‘...’”». ‘Dixen que “si”. Tipografía
Comiñas: Prioridade do tipo: «“‘...’”». Dixen que “si”.’ Tipografía
Comiñas: Prioridade do tipo: «“‘...’”». “Dixen que «si»”. Tipografía
Comiñas: Prioridade do tipo: «“‘...’”». “Dixen que «si»”. Tipografía
Tipografia: Corrección de comiñas intelixentes repetidas Dixen que ‘si. Tipografía
Tipografia: Corrección de comiñas intelixentes repetidas Dixen que “si. Tipografía
Tipografia: Trademark - ™ O novo produto é de Escolla Executiva(TM) Plus. Tipografía
Tipografia: Servicemark - ℠ O novo produto é de Escolla Executiva(SM) Plus. Tipografía
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-07-18 22:33:06 +0200)