Community voor LanguageTool

Catalan Dutch English French German Portuguese Russian Spanish

Blader door regels: 3.176 die van toepassing zijn

Dit zijn de fouten die LanguageTool kan vinden. Bezoek de homepage van LanguageTool om het online te gebruiken of gratis te downloaden.

Beschrijving Voorbeeld Categorie
Leesbaarheid: zin heeft meer dan 40 woorden. Stijl
Leesbaarheid: alinea heeft meer dan 220 woorden Stijl
Suggereert een gebruikelijker woord. Hij vindt rijwiel een ouderwets woord. Stijl
Detecteert spatiefouten Miscellaneous
Tussen twee zinnen hoort witruimte Typografie
afte lopen/af te lopen Het hoeft nog niet afte lopen. Grammaticaregels.
-> (→) -> Eerste punt Overige regels die niet in de andere categorieën passen.
-> (→) A <- B Overige regels die niet in de andere categorieën passen.
-> (→) A <=> B Overige regels die niet in de andere categorieën passen.
be kan van alles zijn... Het is van groot be lang. Overige regels die niet in de andere categorieën passen.
LanguageTool 5.4-SNAPSHOT (2021-05-05 20:33:02 +0000)