Community voor LanguageTool

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Blader door regels: 3.493 die van toepassing zijn

Dit zijn de fouten die LanguageTool kan vinden. Bezoek de homepage van LanguageTool om het online te gebruiken of gratis te downloaden.

Beschrijving Voorbeeld Categorie
waarschuwing bij gebruik kir i.p.v. keer Hij kirt het eten. Speciale regels m.b.t. dyslexie
waarschuwing bij gebruik kir i.p.v. keer Ze kirden het eten. Speciale regels m.b.t. dyslexie
waarschuwing bij gebruik kir i.p.v. keer Ik kirde het eten. Speciale regels m.b.t. dyslexie
waarschuwing bij gebruik geburen i.p.v. gebeuren Het woord geburen kan een vergissing zijn. Speciale regels m.b.t. dyslexie
waarschuwing bij gebruik dur i.p.v. deur Het woord dur kan een vergissing zijn. Speciale regels m.b.t. dyslexie
Zieden/zien Dat ziedt er slecht uit. Speciale regels m.b.t. dyslexie
waarschuwing bij gebruik guren i.p.v. geuren Het woord guren kan een vergissing zijn. Speciale regels m.b.t. dyslexie
waarschuwing bij gebruik gurige i.p.v. geurige Het woord gurige kan een vergissing zijn. Speciale regels m.b.t. dyslexie
waarschuwing bij gebruik gurig i.p.v. geurig Het woord gurig kan een vergissing zijn. Speciale regels m.b.t. dyslexie
waarschuwing bij gebruik spurt i.p.v. speurt Het woord spurt kan een vergissing zijn. Speciale regels m.b.t. dyslexie
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-06-22 22:33:07 +0200)