LanguageTool Community

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 1 764 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis Przykład Kategoria
Brak przecinka przed „tylko” Traktuj człowieka nie jako przedmiot tylko właśnie jako podmiot. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „i kwita” itp. Padał deszcz i to obfity. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „i kwita” itp. Tak już musi być i koniec! Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „i tak” Nie warto się wysilać i tak ludzie tego nie docenią. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka w „nic dodać, nic ująć Nic dodać nic ująć, ciasto jest jak najbardziej wyśmienite do popołudniowej niedzielnej kawki. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek przed „co do” Mam wątpliwości, co do tego raportu. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek przed „jak” i „niż” On jest zdrów, jak rydz. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek przed „tak jak” Dziś jest, tak jak wczoraj. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek między podmiotem a orzeczeniem Gazeta, jest źródłem informacji. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek między podmiotem a orzeczeniem Kennedy, przybył na lotnisko. Błędy interpunkcyjne
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-06-22 22:33:07 +0200)