LanguageTool Community

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

LanguageTool is an Open Source proofreading tool. This website lists LanguageTool's error detection rules and supports you in writing new ones.

Przeglądaj reguły

W programie LanguageTool do wykrywania błędów służą reguły. Każda reguła przedstawia potencjalny błąd w sprawdzanym tekście. Tu można przejrzeć wszystkie reguły dla wszystkich języków.

Analiza tekstu

Pokazuje, jak LanguageTool analizuje tekst, aby można było zrozumieć, dlaczego reguły wykrywają błędy lub nie

Edytor reguł

Try our rule editor to create new error detection rules
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-07-23 22:33:07 +0200)