LanguageTool Community

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 1 764 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis Przykład Kategoria
„miedzy” (między) Miedzy Jarosławem a Andrzejem jest jakaś chemia. Prawdopodobne literówki
„stratować” (startować) Przemysław nie boi się stratować w wyborach. Prawdopodobne literówki
„pryz” (przy) Ludwik nie lubi stać pryz Przemysławie. Prawdopodobne literówki
„w linię” (w linie) Dzieci, przynieście na jutro zeszyty w linię. Prawdopodobne literówki
„w tak/jak sposób” (w taki/jaki sposób) Andrzej oszukał Jarka w tak sposób, że Romanowi odjęło mowę. Prawdopodobne literówki
„ot jest” (to jest) Ot jest uczciwy minister. Prawdopodobne literówki
„ot tych” (od tych) Oni są lepsi ot tych. Prawdopodobne literówki
„po porostu/porostu/protu” (po prostu) Nasza służba zdrowia jest po prost chora. Prawdopodobne literówki
„po porostu/porostu/protu” (po prostu) To jest porostu uczciwy minister. Prawdopodobne literówki
„po kątem” (pod kątem) Sprawę zbadano po kątem zgodności z prawem. Prawdopodobne literówki
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-05-21 22:33:07 +0200)