LanguageTool Community

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 1 764 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis Przykład Kategoria
Zbędny przecinek po „otóż” Otóż, poniżej zamieszczam przepis dodania strony do wyszukiwarki Google. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek przed „się” Cały czas odzywał, się krótki, przerywany sygnał. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek w „tym bardziej że” Nie wiadomo, czy Jarek był agentem tym bardziej, że jego teczka została sfałszowana. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek w „z tym że” Polubiłem cię z tym, że musisz się wykazać, mordując karawaniarza. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek po „jednak” Jednak, miałem rację. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek po „nadto Ponadto, hipoteza jest nietrafna. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek w wyrażeniu „w trakcie, którego” To wydarzenie, w trakcie, którego doszło do eskalacji napięcia. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek po „w przypadku” na początku zdania W tym przypadku, miałem rację. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek po „w przypadku/razie/myśl/miarę” na początku zdania W razie pożaru, zbić szybkę. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek po „poza”, „dla”, „dzięki”, „mimo” itp. na początku zdania Poza tym, miałem rację. Błędy interpunkcyjne
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-06-12 22:33:07 +0200)