LanguageTool Community

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 1 764 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis Przykład Kategoria
Zbędny przecinek po „dodatkowo” na początku zdania Dodatkowo, miałem rację. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek po „więc/zatem/toteż/stąd też/dlatego też” Jest to więc, problem. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek po „więc/zatem/toteż/stąd też/dlatego też” Dlatego też, mamy problem. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek po „i tak” I tak, Józef kupił dwie krowy. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek po „byle” Odrabiał zadania byle, jak. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek w wyrażeniu „na chybił trafił” Szukali czegoś na chybił, trafił. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek w wyrażeniu „bądź co bądź” Była to bądź, co bądź prawda. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek przed „jak ulał” Pasowało to, jak ulał. Błędy interpunkcyjne
Zbędny przecinek przed „itp.” i „itd.” To były garnki, talerze, łyżki, itd. Błędy interpunkcyjne
Brak pytajnika na końcu pytania Czy zatem pożyczysz mi stówkę. Błędy interpunkcyjne
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-06-12 22:33:07 +0200)