LanguageTool Community

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 1 764 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis Przykład Kategoria
Brak przecinka w zdaniu złożonym Jurek pomoże Romanowi odrabiać lekcje a Marek będzie szukać okularów. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka w zdaniu złożonym Trudno stwierdzić co miałoby dać włączenie jej do naszego grona. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka w zdaniu złożonym Co miałoby dać włączenie jej do naszego grona trudno stwierdzić. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed imiesłowem -ąc lub -wszy Marcin idąc do lekarza, wstąpił do sklepu. Błędy interpunkcyjne
Dwa bezokoliczniki bez przecinka Zrobić wywiercić dziurę. Błędy interpunkcyjne
Dwa bezokoliczniki bez przecinka Muszę pozbyć się wyeliminować pryszcze. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „a więc”, „a mianowicie”... Minister miał coś do zakomunikowania a mianowicie, że nic nie wie. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka w zbiegu dwóch spójników Nie rozumiał tego właśnie że upadł na głowę. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka w zbiegu dwóch spójników Przemysław jest wierny tyle tylko że nic nie potrafi. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka w zbiegu dwóch spójników Nie rozumiał tego właśnie kiedy upadł na głowę. Błędy interpunkcyjne
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-06-12 22:33:07 +0200)