LanguageTool Community

Catalan Dutch English French German Polish Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Browse Rules: 1 764 matches

These are the errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Opis Przykład Kategoria
Brak przecinka przed „jeśli”, „jeżeli”, „gdyby” itd. Zrobię omleta nawet gdybyś nie poprosił. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „jeśli”, „jeżeli”, „gdyby” itd. Wiemy to zanim zaczniemy ją oceniać jako teorię. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „żeby”, „aby”, „ażeby”, „iżby” Przemysław wstąpił do domu żeby spryskać się Przemysławką. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „żeby”, „aby”, „ażeby”, „iżby” Przemysław do domu wstąpił zatem żeby spryskać się Przemysławką. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „żeby”, „aby”, „ażeby”, „iżby” Przemysław poszedł do domu tylko żeby spryskać się Przemysławką. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „żeby”, „aby”, „ażeby”, „iżby” Przemysław wstąpił do domu by spryskać się Przemysławką. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „żeby”, „aby”, „ażeby”, „iżby” Przemysław wstąpił do domu tak by spryskać się Przemysławką. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „żeby”, „aby”, „ażeby”, „iżby” Aby spryskać się Przemysławką Przemysław wstąpił do domu. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „żeby”, „aby”, „ażeby”, „iżby” Żeby zrozumieć percepcję musimy więc zrozumieć intencjonalność. Błędy interpunkcyjne
Brak przecinka przed „zamiast” Po co tu stoi i moknie zamiast szukać schronienia pod dachem. Błędy interpunkcyjne
LanguageTool 6.5-SNAPSHOT (2024-05-23 22:33:06 +0200)