Comunidade LanguageTool

<< volver á lista de regras

Regra "alcanzábel, accesíbel"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description: alcanzábel, accesíbel
Message: A palabra «\1» é un castelanismo. Empregue no seu sitio inalcanzábel ou inaccesíbel.
Category: Léxico: Estranxeirismos (ID: CAT3)
Incorrect sentences
that this rule can detect:
  • O prezo actual da vivenda é inasequíbel para moita xente no pais.
    Correction suggestion: inalcanzábel, inaccesíbel
Correct sentences
for comparison:
  • O prezo actual da vivenda é inaccesíbel para moita xente no pais.
Pattern: Amosar XML · Amosar no editor de regras
Check the following text against just this rule:

ID: ASEQUIBEL [4]
Version: 6.5-SNAPSHOT (2024-05-23 22:33:06 +0200)