LanguageTool Community

<< return to list of rules

Rule "Sound and Letter Change from 'd' to 'r'"

This is one of many errors that LanguageTool can detect. Visit the LanguageTool homepage to use it online or download it for free.

Description: Sound and Letter Change from 'd' to 'r'
Message: Do you mean \2? If the preceding word ends with a vowel, \2 should start with the letter R.
Category: Alternation of D and R (ID: D_AND_R)
Incorrect sentences
that this rule can detect:
 • Baka ang tingin mo ay talo ka din.
  Correction suggestion: rin
 • Kinuha ko ito dito.
  Correction suggestion: rito
 • Natalo ka daw sa pustahan.
  Correction suggestion: raw
 • Iniwan ko diyan ang pantasa.
  Correction suggestion: riyan
 • Baka ang tingin mo doon ay bahay ko.
  Correction suggestion: roon
Correct sentences
for comparison:
 • Sa DLSU rin ako nag-aral.
 • Sa UP din ako nag-aral.
 • Sinaksak niya ang biktima rito, sa puso.
 • Ibalik mo iyan dito mamaya.
 • Tinalo ka raw ng kaklase mo.
 • Ikaw daw ang panalo
 • Bakit mo riyan linagay ang lapis?
 • Bakit diyan walang mansanas?
 • Kumakain ka ba roon?
 • Baka ang tingin mo ay doon ako nakatira.
Pattern: Show XML · Show in Rule Editor
Check the following text against just this rule:

ID: D_WORDS [1]
Version: 5.9-SNAPSHOT (2022-07-06 20:33:02 +0000)